IB-CAS

Browse/Search Results:  1-9 of 9 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Comparative analysis of the complete chloroplast genome sequences in psammophytic Haloxylon species (Amaranthaceae) 期刊论文
Peer J, 2016, 卷号: 4, 页码: e2699
Authors:  Wenpan Dong;  Chao Xu;  Delu Li;  Xiaobai Jin;  Ruili Li;  Qi Lu;  Zhili Suo
Adobe PDF(8655Kb)  |  Favorite  |  View/Download:51/0  |  Submit date:2018/12/07
Endocytosis and its regulation in plants 期刊论文
TRENDS IN PLANT SCIENCE, 2015, 卷号: 20, 期号: 6, 页码: 388-397
Authors:  Lusheng Fan;  Ruili Li;  Jianwei Pan;  Zhaojun Ding;  Jinxing Lin
Adobe PDF(2067Kb)  |  Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2018/12/07
Spatiotemporal Dynamics of the BRI1 Receptor and its Regulation by Membrane Microdomains in Living Arabidopsis Cells 期刊论文
Molecular Plant, 2015, 卷号: 8, 期号: 9, 页码: 334–1349
Authors:  Li Wang;   Hong Li;   Xueqin Lv;   Tong Chen;   Ruili Li;   Yiqun Xue;   Jianjun Jiang;   Biao Jin;   Franti&;  353;ek Balu&;  353;  ka;   Jozef &;  352;  amaj;   Xuelu Wang;   Jinxing Lin
Adobe PDF(5732Kb)  |  Favorite  |  View/Download:51/0  |  Submit date:2018/12/07
Clathrin and Membrane Microdomains Cooperatively Regulate RbohD Dynamics and Activity in Arabidopsis. 期刊论文
PLANT CELL, 2014, 卷号: 26, 期号: 4, 页码: 1729-1745
Authors:  Huaiqing Hao;  Lusheng Fan;  Tong Chen;  Ruili Li;  Xiaojuan Li;  Qihua He;  Miguel A. Botella;  Jinxing Lin
Adobe PDF(2817Kb)  |  Favorite  |  View/Download:46/1  |  Submit date:2018/12/07
Clathrin and Membrane Microdomains Cooperatively Regulate RbohD Dynamics and Activity in Arabidopsis 期刊论文
PLANT CELL, 2014, 卷号: 26, 页码: 1729-1745
Authors:  Huaiqing Hao;  Lusheng Fan;  Tong Chen;  Ruili Li;  Xiaojuan Li;  Qihua He;  Miguel A. Botella;  Jinxing Lin
Adobe PDF(2810Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2018/12/07
Single particle analysis reveals shutoff control of the Arabidopsis ammonium transporter AMT1;3 by clustering and internalization 期刊论文
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, 卷号: 110, 期号: 32, 页码: 3204-13209
Authors:  Qinli Wang;  Yuanyuan Zhao;  Wangxi Luo;  Ruili Li;  Qihua He;  Xiaohong Fang;  Roberto De Micheled;  Cindy Ast;  Nicolaus von Wirén;  Jinxing Lin
Adobe PDF(1014Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2018/12/05
A membrane microdomain-associated protein, Arabidopsis Flot1, is involved in a clathrin-independent endocytic pathway and is required for seedling development. 期刊论文
PLANT CELL, 2012, 卷号: 24, 期号: 5, 页码: 2105-2122
Authors:  Ruili Li;   Peng Liu;   Yinglang Wan;   Tong Chen;   Qinli Wang;   Ursula Mettbach;   Franti&;  353;ek Balu&;  353;  ka;   Jozef &;  352;  amaj;   Xiaohong Fang;   William J. Lucas;   Jinxing Lin
Adobe PDF(3689Kb)  |  Favorite  |  View/Download:48/0  |  Submit date:2018/12/07
Single-Molecule Analysis of PIP2;1 Dynamics and Partitioning Reveals Multiple Modes of Arabidopsis Plasma Membrane Aquaporin Regulation 期刊论文
PLANT CELL, 2011, 卷号: 23, 期号: 10, 页码: 3780-3797
Authors:  Xiaojuan Li;  Xiaohua Wang;  Yong Yang;  Ruili Li;  Qihua He;  Xiaohong Fang;  Doan-Trung Luu;  Christophe Maurel;  Jinxing Lin
Adobe PDF(2734Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2018/12/05
Analysis of interactions among the CLAVATA3 receptors reveals a direct interaction between CLAVATA2 and CORYNE in Arabidopsis 期刊论文
PLANT JOURNAL, 2010, 卷号: 61, 期号: 2, 页码: 223–233
Authors:  Yingfang Zhu;  Yuqing Wang;  Ruili Li;  Xiufen Song;  Qinli Wang;  Shanjin Huang;  Jing Bo Jin;  Chun-Ming Liu;  Jinxing Lin
Adobe PDF(729Kb)  |  Favorite  |  View/Download:42/0  |  Submit date:2018/12/07