IB-CAS

Browse/Search Results:  1-10 of 52 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Prunus nutantiflora (Rosaceae), a new species from Hunan Province, China 期刊论文
Ann. Bot. Fennici 0003-3847 SCI IF:0.872,IF5YEAR:0.788, 2018, 卷号: 55, 页码: 359–362
Authors:  Yu Wu;  Zu-Heng Xiang;  Dan Xie;  Ying-Di Liu;  Dai-Gui Zhang
Adobe PDF(2493Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2019/11/13
China’s response to a national land-system sustainability emergency 期刊论文
NATURE, 2018, 卷号: 559, 期号: 7713, 页码: 193-204
Authors:  Bryan, B. A., L. Gao, Y. Ye, X. Sun, J. D. Connor, N. D. Crossman, M. Stafford-Smith, J. Wu, C. He, D. Yu, Z. Liu, A. Li, Q. Huang, H. Ren, X. Deng, H. Zheng, J. Niu, G. Han, and X. Hou
Adobe PDF(1744Kb)  |  Favorite  |  View/Download:42/0  |  Submit date:2019/11/13
Carbon pools in China’s terrestrial ecosystems: New estimates based on an intensive field survey 期刊论文
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4021-4026
Authors:  Tang XL;  Zhao X;  Bai YF;  Tang ZY;  Wang WT;  Zhao YC;  Wan HW;  Xie ZQ;  Shi XZ;  Wu BF;  Wang GX;  Yan JH;  Ma KP;  Du S;  Li SG;  Han SJ;  Ma YX;  Hu HF;  He NP;  Yang YH;  Han WX;  He HL;  Yu GR;  Fang JY;  Zhou GY
Adobe PDF(1375Kb)  |  Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2019/11/13
Mitigation of nitrous oxide emissions from acidic soils by Bacillus amyloliquefaciens, a plant growth-promoting bacterium 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2018, 卷号: 24, 期号: 6, 页码: 2352-2365
Authors:  Shanghua Wu;  Guoqiang Zhuang;  Zhihui Bai;  Yu Cen;  Shengjun Xu;  Haishu Sun;  Xingguo Han;  Xuliang Zhuang
Adobe PDF(1318Kb)  |  Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2019/11/13
Sweet Sorghum Originated through Selection of Dry, a Plant-Specific NAC Transcription Factor Gene 期刊论文
PLANT CELL, 2018, 卷号: 30, 期号: 10, 页码: 2286-2307
Authors:  Li-Min Zhang;  Chuan-Yuan Leng;  Hong Luo;  Xiao-Yuan Wu;  Zhi-Quan Liu;  Yu-Miao Zhang;  Hong Zhang;  Yan Xia;  Li Shang;  Chun-Ming Liu;  Dong-Yun Hao;  Yi-Hua Zhou;  Cheng-Cai Chu;  Hong-Wei Cai;  Hai-Chun Jing
Adobe PDF(3974Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2019/11/13
Identification of microRNAs and long non-coding RNAs involved in fatty acid biosynthesis in tree peony seeds 期刊论文
Gene(ISSN:0378-1119,SCI), 2018, 卷号: 666, 页码: 72-82
Authors:  Yin DD(尹丹丹);  Li SS(李珊珊);  Shu QY(舒庆艳);  Gu ZY(顾钊宇);  Wu Q(吴倩);  Feng CY(冯成庸);  Xu WZ(徐文忠);  Wang LS(王亮生)
Adobe PDF(1950Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2019/11/13
Fatty acid desaturase 3 (PsFAD3) from Paeonia suffruticosa reveals high α-linolenic acid accumulation 期刊论文
PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 274, 页码: 212-222
Authors:  Dan-Dan Yina,Wen-Zhong Xu,Qing-Yan Shu,Shan-Shan Li,Qian Wu,Cheng-Yong Feng,Zhao-Yu Gu,Liang-Sheng Wang
Adobe PDF(3184Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2019/11/13
Resolving the systematic positions of enigmatic taxa: manipulating the chloroplast genome data of Saxifragales 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 126, 页码: 321-330
Authors:  Dong W, Xu C, Wu P, Cheng T, Yu J, Zhou S, Hong D
Adobe PDF(1378Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2019/11/13
Insights into the historical assembly of global dryland floras: the diversification of Zygophyllaceae 期刊论文
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY, 2018, 卷号: 18, 页码: 166
Authors:  Sheng-Dan Wu;  Lin-Jing Zhang;  Li Lin;  Sheng-Xiang Yu;  Zhi-Duan Chen;  Wei Wang
Adobe PDF(1303Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2019/11/13
Long-term balancing selection contributes to adaptation in Arabidopsis and its relatives 期刊论文
GENOME BIOLOGY, 2017, 卷号: 18, 页码: 217
Authors:  Qiong ;  Wu;  Ting-Shen ;  Han;  Xi ;  Chen;  Jia-Fu ;  Chen;  Yu-Pan ;  Zou;  Zi-Wen ;  Li;  Yong-Chao ;  Xu;  Ya-Long ;  Guo
Adobe PDF(1824Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2018/12/07