IB-CAS

Browse/Search Results:  1-10 of 26 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The ABCs of flower development: mutational analysis of AP1/FUL-like genes in rice provides evidence for a homeotic (A)-function in grasses. 期刊论文
PLANT JOURNAL, 2017, 卷号: 89, 期号: 2, 页码: 310-324
Authors:  Wu Feng;  Shi Xiaowei;  Lin Xuelei;  Liu Yuan;  Chong Kang;  Theissen Gunter;  Meng Zheng
Adobe PDF(3099Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2018/12/07
Biodiversity management of organic farming enhances agricultural sustainability 期刊论文
Scientific Reports, 2016, 卷号: 6, 页码: 23816
Authors:  Haitao Liu;  Jie Meng;  Wenjing Bo;  Da Cheng;  Yong Li;  Liyue Guo;  Caihong Li;  Yanhai Zheng;  Meizhen Liu;  Tangyuan Ning;  Guanglei Wu;  Xiaofan Yu;  Feng;  Tana Wuyun;  Jing Li;  Lijun Li;  YanZeng;  ShiV.Liu;  Gaoming Jiang
Adobe PDF(801Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2018/12/07
Functional architecture of two exclusively late stage pollen-specific promoters in rice (Oryza sative L.) 期刊论文
PLANT MOLECULAR BIOLOGY, 2015, 卷号: 88, 期号: 4-5, 页码: 415-428
Authors:  Shuo Yan;  Zhongni Wang;  Yuan Liu;  Wei Li;  Feng Wu;  Xuelei Lin;  Zheng Meng
Adobe PDF(1238Kb)  |  Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2018/12/07
The pleiotropic SEPALLATA-like gene OsMADS34 reveals that the ‘empty glumes’ of rice (Oryza sativa) spikelets are in fact rudimentary lemmas 期刊论文
NEW PHYTOLOGIST, 2014, 卷号: 202, 期号: 2, 页码: 689-702
Authors:  Xuelei Lin;  Feng Wu;  Xiaoqiu Du;  Xiaowei Shi;  Yuan Liu;  Shujun Liu;  Yuxin Hu;  G€unter Theiß;  en;  Zheng Meng
Adobe PDF(2837Kb)  |  Favorite  |  View/Download:14/0  |  Submit date:2018/12/05
Proteomics insights into the basis of interspecific facilitation for maize (Zea mays) in faba bean (Vicia faba)/maize intercropping 期刊论文
Journal of Proteomics, 2014, 卷号: 109, 期号: -, 页码: 111-124
Authors:  Shuo Yan;  Xiaoqiu Du;  Feng Wu;  Long Li;  Chengyun Li;  Zheng Meng
Adobe PDF(1964Kb)  |  Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2018/12/07
The interaction between OsMADS57 and OsTB1 modulates rice tillering via DWARF14 期刊论文
nature communications, 2013, 卷号: 4, 期号: 1, 页码: 1566-1574
Authors:  Siyi Guo;  Yunyuan Xu;  Huanhuan Liu;  Zhiwei Mao;  Cui Zhang;  Yan Ma;  Qirui Zhang;  Zheng Meng;  Kang Chong
Adobe PDF(2646Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2018/12/05
Oryza sativa Actin-Interacting Protein 1 is required for rice growth via promoting actin turnover 期刊论文
PLANT JOURNAL, 2013, 卷号: 73, 期号: 5, 页码: 747-760
Authors:  Meng Shi;  Yurong Xie;  Yiyan Zheng;  Junmin Wang;  Yi Su;  Qiuying Yang;  Shanjin Huang
Adobe PDF(6353Kb)  |  Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2018/12/07
Analysis of the APETALA3- and PISTILLATA-like genes in Hedyosmum orientale (Chloranthaceae) provides insight into the evolution of the floral homeotic B-function in angiosperms 期刊论文
ANNALS OF BOTANY, 2013, 卷号: 112, 期号: 8, 页码: 1239–1251
Authors:  Shujun Liu;  Yonghua Sun;  Xiaoqiu Du;  Qijiang Xu;  Feng Wu and Zheng Meng*
Adobe PDF(15224Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2018/12/07
Evolutionary divergence of the PISTILLATA-like proteins in Hedyosmum orientale (Chloranthaceae) after gene duplication 期刊论文
Journal of Systematics and Evolution, 2013, 卷号: 51, 期号: 6, 页码: 681-692
Authors:  Shujun Liu;  Xiaoqiu Du;  Feng Wu;  Xuelei Lin;  Qijiang Xu;  Zheng Meng
Adobe PDF(3126Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2018/12/07
Functional Conservation of MIKC*-Type MADS Box Genes in Arabidopsis and Rice Pollen Maturation 期刊论文
PLANT CELL, 2013, 卷号: 25, 期号: 4, 页码: 1288-1303
Authors:  Yuan Liu;  Shaojie Cui;  Feng Wu;  Shuo Yan;  Xuelei Lin;  Xiaoqiu Du;  Kang Chong;  Susanne Schilling;  Günter Theiß;  en;  Zheng Meng
Adobe PDF(2289Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2018/12/05